Hướng dẫn phân vùng ổ cứng bằng Partition Winzarp trong Win Mini

Hướng Dẫn Phân Vùng Ổ Cứng Bằng Partition Winzarp.


Giới Thiệu Về Partition Winzarp

Partition Winzard là một phần mềm quản lý ổ cứng, hỗ trợ phân chia phân vùng, thay đổi kích thước phân vùng, nạp MBR, Set Active, Nạp Master Boot Record (MBR), chuyển đổi định dạng đĩa cứ từ MBR sang GPT hoặc ngược lại. Đây là một phần mềm quản lý đĩa cứng đang được sử dụng rất phổ biến, nó là một phần mềm không thể thiếu trong các tiện ích cứu hộ máy tính.

Các tính năng chính của phần mềm Partition Winzarp


 • Phần Chia, gộp ổ cứng không mất dữ liêu
 • Tạo phân vùng, xóa, Format phân vùng nhanh chóng.
 • Chuyển đổi dễ dàng các định dạng phân vùng ( FAT32 - NTFS...)
 • Thay đổi kích thước, di chuyển phân vùng không mất dữ liệu.
 • Ẩn các phân vùng dễ dàng.
 • Sao chép phân vùng an toàn.
 • Kiểm tra, phát hiện lỗi ổ cứng chính xác.
 • Chuyển đổi định dạng đĩa cứng từ MBR sang GPT và ngược lại.
 • Và nhiều tính năng khác...

Hướng dẫn phân chia ổ cứng cơ bản bằng Partition Winzarp.

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng bằng Partition Winzarp trong Win Mini
Giao diện chính của phần mềm Partition Winzarp

Tạo Một Phân Vùng Mới để Cài đặt Windows.

- Nhấn Chuột phải vào ổ cứng cần tạo, Nhấn Creat để tạo một phân vùng.


Hướng dẫn phân vùng ổ cứng bằng Partition Winzarp trong Win Mini

Partion Labels : tên nhãn của phần vùng
Creat AS : Primary/Logical ( ổ cài đặt Windows nên chọn Primary)
File System : định dạng của phân vùng , gồm có nhiều định dạng, Windows thì gồm có 2 định dạng phổ biến chính : NTFS và FAT32
Nếu cài WINDOWS 7 trở đi . thì phải chọn định dạng NTFS ,vì các hệ điều hành này chỉ hỗ trợ cài đặt trên định dạng NTFS .
Size and Location : vị trí và kích thước của phân vùng ( Kéo kích thước phân vùng theo ý muốn )
Nhấn OK để xác nhận
Tương tự như vậy tạo một phân vùng để lưu trữ dữ liệu .
Đối với phân vùng cài đặt Hệ điều hành, ta chuột phải vào phân vùng vừa tạo => chọn Set Active ( làm điều này để giúp cho máy tính biết được phân vùng cài hệ điều hành trên đĩa cứng).

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng bằng Partition Winzarp trong Win Mini

=>Sau khi đã làm xong tất cả các bước trên . Ta nhấn APPLY để lưu lại tất cả các thiết lập . ( thời gian chạy ở bước này tùy thuộc vào tốc độ đĩa cứng cũng như kích thước của phân vùng)

Chúng ta có thể sử dụng các phần mền khác như : Partition Magic Pro(trên nền Dos), Partition Assitant Server Edition,.. cách làm cũng tương tự như trên .

Một số lưu ý chung:


 • Hãy backup dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác.
 • 1 active partition: tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partition được active.
 • 4 primary partition: 1 đĩa cứng chỉ có thể có tối đa 4 partition, tuy nhiên số logical partition là không giới hạn.
 • 2 primary partition: một số hệ điều hành bị lỗi (Win98, WinME...) nếu như cùng một lúc có 2 primary partition không "ẩn"; để giải quyết vấn đề ta chỉ cần làm”ẩn” 1 trong 2 partition.
 • Các thao tác chỉ thực sự thi hành khi ta nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply Changes ở menu General, hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên Tool Bar). Một khi các thao tác đã thực sự thi hành, ta hãy để nó tự kết thúc, không nên ngắt ngang công việc của Partition Magic, nếu không ta có thể bị mất toàn bộ dữ liệu của đĩa cứng.
Back to Top